HLAVNÍ AKTIVITY

 • zavedení základního systému zabezpečení jakosti se splněním všech požadavků na systém jakosti podle ČSN EN ISO 9001

 • zavedení enviromentálního systému řízení podle ČSN EN ISO 14001

 • zavedení systému řízení BOZP podle OH SAS 18001

 • zavedení systému jakosti při svařování podle ČSN EN ISO 38 - 34

 • zavedení systému jakosti dodavatelů pro automobilový průmysl podle ISO/TS 16949

 • zavedení systému jakosti ve výrobě zdravotnických prostředků podle ČSN EN ISO 13485

 • certifikace těchto systémů akreditovanou certifikační společností a jejich udržování

 • školení pracovníků k zavádění systému jakosti, enviromentálního systému řízení, systému řízení podle BOZP a ostatních

 • školení interních auditorů ke kontrole systému jakosti, enviromentálního systému řízení, systému řízení BOZP a ostatních

 • návrhy organizačních struktur společnosti, včetně činností k zajištění požadované jakosti, ochrany ŽP a požadované BOZP

 • rozvoj základních systémů jakosti, externí audity systémů jakosti a příprava na kontrolní audit, vytváření podmínek pro TQM

 • řešení konkrétní problematiky v oblasti zabezpečování jakosti, enviromentálního systému řízení, systému řízení BOZP