AGENTURA AKCENT

     > systémy jakosti

 
 

  

   - návrhy optimálních organizačních struktur
   - návrhy činností organizačních útvarů k zajištění požadovanéjakosti
   - dokumentování činností
   - navrhování metodiky zkoušek a měření k ověřování kvality
   - školení pracovníků k zabezpečování jakosti
   - externí audity systému jakosti
   - příprava k certifikaci systému jakosti akreditovanoucertifikační společností
     podle norem řady ISO 9000, VDA 6, ISO/TS16949
   - ostatní činnosti související se systémem zabezpečování jakosti

 

 
 

    >> vstupte / enter